Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Τι πρέπει νά κάνετε...

Τὶ πρέπει νὰ κάνετε...

Σ’ἓνα παλιότερο δημοσίευμα (http://kafteripiperia.blogspot.com/2009/06/blog-post.html ) γράψαμε τὶ πρέπει νὰ κάνετε ἄν αἰσθανθεῖτε κάψιμο ἀπὸ τὶς πιπεριὲς . Ἁπλὲς ὁδηγίες καὶ εὔκολες.Πρὶν λίγες ἡμέρες μία καλή φίλη μας προσπάθησε νὰ φτιάξει τὴν Μαρμελάδα τῆς καυτερῆς κόκκινης πιπεριᾶς ἀλλὰ ξέχασε νὰ χρησιμοποιήσει γάντια γιὰ τὸ καθάρισμα καὶ τὸ κόψιμο τῆς πιπεριᾶς. Αἰσθάνθηκε τὰ χέρια της νὰ καῖνε, λίγο στὴν ἀρχὴ καὶ περισσότερο ἀργότερα. Δοκίμασε πολλὰ γνωστὰ ὑλικὰ καὶ βέβαια (ὁ χρόνος ὁ καλύτερος γιατρὸς) ὓστερα ἀπὸ λίγο αἰσθάνθηκε κάποια ἀνακούφηση. Γιὰ τὴν μαρμελάδα δὲν μᾶς ἔγραψε.Ἐδῶ θὰ θέλαμε νὰ δώσουμε μία μικρὴ συμβουλὴ. Χρησιμοποιεῖτε πάντα γάντια. Ἄν ὃμως ξεχαστεῖτε ὃπως ἡ καλὴ μας φίλη μπορεῖτε νὰ τεμαχίσετε ἓνα κρεμμύδι καὶ νὰ κάνετε μαλάξεις (μασσάζ) στὰ χέρια σας. Σὲ λίγα λεπτὰ τὸ κάψιμο θὰ ἔχη ὑποχωρήσει.

Καλοκαιρινή σαλάτα μέ φακές ντοματάκια καί φρέσκο κρεμμυδάκι Παλαιόπολης...

Καλοκαιρινές σαλάτες ( 2 ) Καλοκαιρινή σ αλάτα μέ φακές ντοματάκια καί φρέσκο κρεμμυδάκι Παλαιόπολης... Ἡ σαλάτα...