Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Η καυτερή πιπεριά γιά τήν σωστή θεραπεία....

Η Καυτερή Πιπεριά γιά τήν σωστή θεραπεία....

 Είναι γνωστὸ ότι οἱ Ἰταλοὶ μόλις τώρα ἄρχησαν νὰ ξυπνοῦν ἀπὸ τὸν βαθὺ λήθαργο. Τώρα κατάλαβαν ότι μέχρι σήμερα χρησιμοποιοῦν τὸ Ευρὼ καὶ ὄχι τὴν λιρέττα.

Τώρα κατάλαβαν ότι τὸ ἱερατεῖο τῶν Τραπεζιτῶν ἔστειλε  καὶ σ'αὐτοὺς ἓναν "σωτήρα" γιὰ νὰ τοὺς σώσει ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ Ευρὼ . Ο Σωτήρας αὐτὸς μὲ τὸ ὄνομα Μάριο Μοντι  (Mario Monti)γνωρίζοντας τὶς θεραπευτικὲς ἰδιότητες τῆς καυτερῆς πιπεριᾶς, μὲ Νομοθ. Διάταγμα "Σῶστε τὴν Ἰταλία",ἐπιβάλλει στοὺς συμπολίτες του μία νέα θεραπεία. Κάποιος καλός φίλος ἀπὸτὴν Ἰταλία μᾶς ἔστειλε μία φωτογραφία μὲ τὴν νέα αὐτὴ συσκευασία. 

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλλει πλέον γιὰ τὶς θεραπευτικὲς ἰδιότητες τῆς καυτερῆς πιπεριᾶς. 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝΝΟ ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ!

Ζυμαρικά μέ τόννο, καυτερή πιπεριά καί λεμόνι! ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ… Τά ζυμαρικά μέ τόν τόννο εἶναι μία γρήγορη συνταγή &qu...