Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Πιπερίνο, ένα τυράκι γιά "αρχαρίους"


Πιπερίνο ἓνα τυράκι γιά “ἀρχαρίους “

Πρίν ἀπὸ λίγο καιρὸ δοκιμάσαμε τό Πιπερίνο. Τὸ τυράκι μὲ τὸ “ἐξ-ἰταλιανισμένο” ἤ “ ἰταλοπρεπὲς” κατ’ἄλλους ἐμπορικὸ ὄνομα.Μερικὲς φορὲς λές καὶ ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες στερούμαστε φαντασίας στὴν ὀνοματοδοσία τῶν προϊόντων μας. Εἶναι ἓνα τυράκι ἀπὸ αἰγοπρόβειο γάλα πού συντροφεύεται ἀπὸ κομματάκια καυτερῆς πιπεριᾶς. Πολὺ καλὴ ἀναλογία στὴν ποσότητα τῆς ἐνσωματομένης πιπεριᾶς. Μία καλή ἀρχὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐταιρεία νὰ δημιουργήσει κάτι διαφορετικὸ.
Ὃμως, αὐτὸ ποὺ παρατηρεῖται πάντα στὶς ἑλληνικὲς ἐταιρεῖες εἶναι ότι ἤ θέλουν νὰ κερδίσουν πολλὰ ἤ δὲν ἔχουν ἰκανοὺς συνεργάτες ἤ σωστὸ λογισμικὸ γιὰ νὰ κάνουν σωστὴ τιμολόγηση καὶ τὸ προϊὸν νὰ κυκλοφορεῖ στὴν ἀγορὰ μὲ τὴν σωστὴ τιμὴ, προσιτὴ σὲ ἀρκετοὺς καταναλωτὲς.
Ἔτσι λοιπὸν τὸ τυράκι Πιπερίνο μετὰ ἀπὸ 90 ἡμέρες (τὸ πολὺ) φθάνει στὸν καταναλωτὴ σὲ ὑπέρογκη τιμὴ, πάντα κατὰ τὴν ἐκτίμησὴ μας. Πάντως ἄν τὸ βρεῖτε μπροστὰ σας δοκιμάστε το καὶ δὲν θά χάσετε.

Πικάντικη σάλτσα με πιπεριές και κρεμμύδι

Πικάντικη σάλτσα μέ πιπεριές καί κρεμμύδι Νά καί μία συνταγή   μεξικανικο ῦ στύλ. Δέν τολμῶ νά πῶ ὃτι ε ἶ ναι μία συνταγ...