Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Τὶ νὰ κάνετε ἄν αἰσθανθεῖτε κάψιμο ἀπὸ τὶς πιπεριὲς


Ἀφιερωμένο στοὺς νεοφερμένους/ες στὴν Ἀκαδημία τῆς γεύσεως τῆς Καυτερῆς Πιπεριᾶς.

(Τὶ νὰ κάνετε ἄν αἰσθανθεῖτε κάψιμο ἀπὸ τὶς πιπεριὲς)

Ἡ Καψαϊκίνη εἶναι τὸ συστατικὸ ποὺ δίνει τὴν αἴσθηση τοῦ καψίματος στὶς πιπεριὲς. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουν βιώσει τὴν αἴσθηση αὐτὴ. Μπορεῖ νὰ φέρει δάκρυα στὰ μάτια σας ἤ νὰ σᾶς κάνει νὰ αἰσθανθεῖτε δυσκολία στὴν ἀναπνοὴ. Ἄν σᾶς ἀρέσει νὰ δοκιμάζετε φαγητὰ μὲ καυτερὴ γεύση ,καλὸ θὰ εἶναι νὰ γνωρίζετε καὶ τὸν τρόπο νὰ ἀνακουφίζεστε γρήγορα ἀπὸ τὸ κάψιμο αύτὸ.
Ὁδηγίες:

(1).Ὃταν ἐτοιμάζετε ἓνα καυτερὸ φαγητὸ καλὸ θὰ εἶναι νὰ χρησιμοποιήσετε «χειρουργικὰ» γάντια γιὰ νὰ κόψετε τὶς καυτερὲς πιπεριὲς. Γιατὶ τὸ αἰθέριο ἔλαιο τῆς πιπεριᾶς άγγίζοντὰς το μπορεῖ νὰ σᾶς δημιουργήσει κάψιμο στὸ δέρμα, στὰ μάτια καὶ «ἀλλοῦ»... Γι’αὐτὸ ἄν δὲν χρησιμοποιήσετε τὰ «χειρουργικὰ» γάντια πλύνετε ἀμέσως τὰ χέρια σας μὲ σαπούνι καὶ νερὸ,πολὺ καλὰ.
(2). Ἄν ἡ Καψαϊκίνη φθάσει στὸ στόμα σας τὸ καλύτερο ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε εἶναι νὰ καταναλώσετε κάποιο λιπαρὸ τρόφιμο, ὃπως γιαούρτι, κρέμα, γάλα ἤ φᾶτε κάτι ἄλλο ποὺ μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴν ἐλλάτωση τοῦ καψίματος.


(3). Οἱ παλιὲς νοικοκυρὲς ἔλεγαν ὃτι γιὰ νὰ σταματήσει τὸ κάψιμο καλὸ εἶναι νὰ καταλώνουμε ἀγγούρι, ἁλάτι, μέλι ἤ ψωμὶ. Ὃλα αὐτὰ βοηθοῦν στὸ νὰ μειώσουν τὴν αἴσθηση τοῦ καψίματος.


(4). Ὁ καλύτερος γιατρὸς ὃμως εἶναι ὁ χρόνος. Περιμένετε λίγα λεπτὰ καὶ ἡ Καψαϊκίνη θὰ διαλυθεῖ καὶ θὰ αισθανθεῖτε καλύτερα.
Πάντως μὴν φοβᾶστε. Κάπως ἔτσι ἀρχίσαμε ὃλοι μας.Χωρὶς καυτερὴ πιπεριὰ τὸ φαγητὸ εἶναι σχεδὸν ἄνοστο.Πικάντικη σάλτσα με πιπεριές και κρεμμύδι

Πικάντικη σάλτσα μέ πιπεριές καί κρεμμύδι Νά καί μία συνταγή   μεξικανικο ῦ στύλ. Δέν τολμῶ νά πῶ ὃτι ε ἶ ναι μία συνταγ...