Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Greek Food Shop - Και όμως κάποιοι προσπαθούν...


Greek Food Shop - Καὶ ὃμως κάποιοι προσπαθοῦν...Στὴν προηγούμενη συνταγὴ μας Σαλάτα φασόλια μὲ καυτερὴ πιπεριὰ συμπεριλάβαμε προϊόντα τοῦ GreekFood Shop χωρίς νὰ ἀναφέρουμε δυὸ λόγια γιὰ τὴν όργάνωση αύτὴ. Παράληψὴ μας.

Μία παρέα νέων Ἑλλήνων λοιπὸν, μὲ σκοπὸ νὰ προβάλλει ποιοτικὰ ἑλληνικὰ προϊόντα στὸ ἐξωτερικὸ, σὲ ὁμογενεῖς ποὺ ζοῦν ἐκεῖ ἀλλὰ καὶ σὲ ξένους ξεκίνησε μία νέα δράση, τὸ Greek Food Shop. Συγκεκριμένα, ἐπιλέγουν συσκευασμένα προϊόντα ποιότητος τὰ ὁποία εἶναι δύσκολο νὰ βρεθοῦν γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν ἐκτός Ἑλλάδος (μερικά από αυτά είναι ἐξίσου δύσκολο νὰ τὰ προμηθευτοῦμε καὶ ἐντὸς Ἑλλάδος!). 
Στοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς οἱ νέοι αύτοὶ ἄνθρωποι προσπαθοῦν μὲ τὸ Greek Food Shop νὰ βοηθήσουν μικροὺς ἓλληνες παραγωγοὺς, νὰ βοηθήσουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ νὰ μπορέσουν νὰ  ἔχουν ἓνα μικρὸ εἰσόδημα καὶ γιὰ  τοὺς ἴδιους.


Πικάντικη σάλτσα με πιπεριές και κρεμμύδι

Πικάντικη σάλτσα μέ πιπεριές καί κρεμμύδι Νά καί μία συνταγή   μεξικανικο ῦ στύλ. Δέν τολμῶ νά πῶ ὃτι ε ἶ ναι μία συνταγ...