Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Καυτερὴ πιπεριὰ γιὰ τοὺς "Τουρκολάγνους" τῆς ΝΕΤ

Διαβάζοντας τὸ ἀκόλουθο δημοσίευμα σκέφτηκα ὃτι ἡ καλύτερη τιμωρία γιὰ τοὺς "Τουρκολάγνους"τῆς ΝΕΤ εἶναι ἡ ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2009

Οι "Τουρκολάγνοι" της ΝΕΤ
Οἱ «Τουρκολάγνοι» τῆς ΝΕΤΠρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ εἶχα γράψει
( http://vraveiontiskouradas.blogspot.com/2009/06/uzleme-pandeli-httpvraveiontiskouradas.html) ὃτι πληρώνουμε τὴν ΝΕΤ γιὰ νὰ μᾶς εἰσαγάγει στὴν τουρκικὴ
μαγειρικὴ τῶν "δῆθεν" τουρκικῶν συνταγῶν .
(φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ τῆς ΝΕΤ)
Σήμερα 11.9.09 καὶ ὣρα 14.40 ἔρχονται καὶ πάλι οἰ ἴδιοι “τουρκολάγνοι” συντελεστὲς τῆς ἐκπομπῆς «τὸ νηστικὸ ἀρκούδι» νὰ μεταδώσουν τὴν συνταγὴ «οὐζλεμὲ» (uzleme) (Κατσικάκι μὲ ρύζι,ρεβύθια καὶ σταφίδες), γιὰ τρίτη συνεχὴ φορὰ,γιὰ νὰ τὴν ἐμπεδώσουμε καλύτερα καὶ νὰ μᾶς μείνει καὶ κάτι βρὲ ἀδελφὲ.Ἡ πρώτη στὶς 20/3/09 ἡ δεύτερη στὶς 18/6/09 καὶ ἡ Τρίτη σήμερα.
Τὶ θὰ γίνει μὲ ‘σᾶς ὠρὲ καλόπαιδα;
Ἡ γιαγιὰ μου ποὺ δὲν πῆγε ποτὲ της στὴν Πόλη καὶ ουδέποτε ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς πρόσφυγες συμπατριῶτες μας ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία, πάντα μαγείρευε κατσικάκι μὲ ρεβύθια,σταφίδες καὶ ρύζι. Ποῦ τὶς βρῆκαν οἱ νομάδες Τουρανοὶ (τοῦρκοι)τὶς σταφίδες γιὰ νὰ μαγειρέψουν;
Μᾶς δουλεύετε;
Ποῦ εἶναι αὐτὸς ὁ καλὸς συνέλληνας συνεργάτης-μάγειρας τοὺ "Νηστικοῦ Ἀρκουδιοῦ", Στρατὴς Πανάγος, νὰ τοὺς δώσει τὰ φῶτα του, μιᾶς καὶ ἐπιμένει πάντα Ἑλληνικὰ στὴν μαγειρικὴ του ;
(ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Στρατὴ Π. Πανάγου «Βορειοανατολικὰ τῆς γεύσης» )
«Μυτηλιναίων Αἰγιαλὸς»Τὰ παράλια ἀπέναντι άπὸ τήν Λέσβο, ἀπὸ τὸ Ἀδραμύτι μέχρι κάτω τὸ Ντικελὶ , ὀνομαζόταν Μυτηλιναίων Αἰγιαλὸς. Γιατὶ οἱ Μυτηλινιοὶ εἶχαν καὶ ἀπέναντι γῆ δικὴ τους καὶ ἀνεπτυγμένο ἐμπόριο μέχρι τὸ ’22.......... Ἀντικρίζω τὰ παράλια κάθε ποὺ ξημερώνει ὁ Θεὸς τὴ μέρα καὶ γίνομαι....Τοῦρκος ὃταν ἀκούω κάποιους ἐξηπνάκηδες νὰ μιλᾶνε γιὰ... τουρκικὴ κουζίνα. Ἓνα λεπτάκι σᾶς παρακαλῶ: Γιὰ νὰ ΄χεις «ἑστία» καὶ νὰ μαγειρεύεις πρέπει νὰ ΄χεις σπίτι. Γιὰ νὰ ἔχεις σπίτι καὶ νὰ προμηθεύσαι διάφορα ὑλικὰ καὶ νὰ πειραματίζεσαι σὲ συνταγὲς, τὸ σπίτι σου πρέπει νὰ ἀνήκει μαζὶ μὲ ἄλλα σὲ μιὰ κοινωνία. Γιὰ νὰ ὑπάρχει κοινωνία ὀργανωμένη πρέπει νὰ ὑπάρχει κράτος.................. Τὰ «καρντάσια» μας οἱ Τοῦρκοιπρωτοεμφανίζονται στὸ πρόσωπο τῆς Ἱστορίας ὡς νομαδικὸς πληθυσμὸς γύρω στὸ 1200 μ.Χ. Προσέξτε:1200 ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ & ΝΟΜΑΔΕΣ, ποὺ σημαίνει τὸ σπίτι τους ἦταν τομάρια ποὺ ἔγδερναν ἀπὸ τὰ ζῶα ποὺ σκότωναν γιὰ νὰ φᾶνε.Αὐτὲς εἶναι οἱ ρίζες τῆς περίφημης τουρκικῆς κουζίνας.Ἔμαθαν περὶ «κουζίνας» καὶ γαστρονομίας «καθ’ ὁδὸν» ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ ὑποδούλωναν. ........... Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὃτι 4.000 χρόνια πρὶν ἐμφανιστοῦν, στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν οἱ δειπνοσοφιστὲς καὶ οἱ γευσιγνῶστες. ..................

Ποῦ εἶσαι Κύριε Στρ. Πανάγο ποὺ ἄλλα γράφεις στὸ βιβλίο σου καὶ ἄλλα κάνεις μὲ τοὺς ἐρασιτέχνες αὐτοὺς τοῦ "Νηστικοῦ Ἀρκουδιοῦ" ;

Ὡς πότε ὁ Ἓλλην φορολογούμενος θὰ πληρώνει τὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση γιὰ "ἠλίθιες"ἐκπομπὲς γιὰ νὰ μὴν πῶ "μᾶππες" καὶ τῶν ὁποίων οἱ βασικοὶ παράγοντες οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν Ἑλληνικὴ μαγειρικὴ τέχνη;
(πιστὴ ἀντιγραφὴ ἀπὸ)

Καλή Πρωτομαγιά!

                                      Καλή Πρωτομαγιά!                                      Ὁ Ἰωάννης Πολέμης μᾶς θυμίζει ὃτ...