Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

(2) Εἴδη καυτερῶν πιπεριῶν καὶ καλλιεργούμενες ποικιλίες


Τὰ πιὸ γνωστὰ εἶδη τῆς καυτερῆς πιπεριᾶς εἶναι:

Capsicum annuum, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει πολλὲς ποικιλίες, ὃπως ἡ bell pepper, ἡ paprika, ἡ cayenne, ἡ jalapeños, καὶ ἡ chiltepin.Capsicum frutescens, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει την πιπεριὰ Tabasco Capsicum chinense, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὶς πιὸ καυτερὲς πιπεριὲς ὃπως ἡ Naga, habanero, Datil καὶ Scotch bonnet.

Capsicum pubescens,ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὶς πιπεριές rocoto τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς.

Capsicum baccatum, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὶς πιπεριὲς aji τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς.
Ἀπὸ τὰ διάφορα εἴδη καυτερῶν πιπεριῶν τοῦ Μεξικοῦ καίτοι ὑπάρχουν λίγα μόνο εἴδη που χρησιμοποιοῦνται συνήθως, ὑπάρχουν πολλὲς ποικιλίες καὶ μέθοδοι γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν καυτερῶν πιπεριῶν ποὺ ἒχουν διαφορετικὰ ὀνόματα γιὰ μαγειρικὴ χρήση. Πράσινες και κόκκινες καυτερὲς πιπεριὲς, για παράδειγμα, είναι ἡ ἲδια ποικιλία τῶν Capsicum annuum

Οἱ ἀνώριμες πιπεριὲς εἶναι πράσινες.Τὸ ἲδιο εἶδος εἶναι ἡ jalapeño, ἡ poblano (ἀποξηραμένη ἀναφέρεται ὡς ancho),ἡ Νέο Μεξικό (η οποία είναι επίσης γνωστή ως chile Colorado ), ἡ Anaheim, ἡ Serrano καὶ ἄλλες ποικιλίες. Τὰ εἴδη Capsicum frutescens ἐμφανίζονται ὡς chiles de árbol, aji, tabasco, cherry peppers, malagueta καὶ ἂλλα.

Οἱ Πιπεριὲς συνήθως κατανέμονται σὲ τρεῖς ὁμάδες: οἱ πιπεριὲς καμπάνα,οἱ γλυκὲς πιπεριὲς, οἱ καυτερὲς πιπεριὲς . Οἱ πιὸ δημοφιλεῖς ποικιλίες πιπεριῶν θεωροῦνται ὃτι ἐμπίπτουν σὲ μία ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω κατηγορίες ἤ σὲ πολλαπλὴ μεταξύ τους.

Συνέχεια ἀπὸ τὸ (1)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο λόγος γιά τά λουκάνικα "Στράκα"

Ἄλλαξε  τό λογότυπο ἀλλά ὄχι τήν ποιότητα... Ὁ λόγος γιά τά λουκάνικα "Στράκα" Ὃπως βλέπουμε πιό κάτω ἀπό τήν   περι...